PRYWATNA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 w Białymstoku rozpoczęła swoją działalność edukacyjno-artystyczną 1 września 1992 r. Jest najdłużej działającą niepubliczną szkołą artystyczną w Białymstoku. Pierwszą siedzibą szkoły był Pałac Hasbacha w Dojlidach. W pierwszym roku naukę rozpoczęło 23 uczniów cyklu 4- i 6-letniego, w trzech instrumentalnych specjalnościach: gitary, fortepianu i perkusji. Od 1993r szkoła mieści się w centrum miasta Białegostoku przy ul. Lipowej 14  (dawny budynek kina „Pokój”). Od 2011r zajęcia muzyczne prowadzimy również w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. K.E.N. 1A.

W 1996 r. szkołę opuścili pierwsi absolwenci cyklu 4-letniego a w 1998r. absolwenci cyklu 6-letniego. Do 2015 r. szkołę ukończyło 76 absolwentów. Oprócz działalności edukacyjnej, od 1993r szkoła prowadzi działalność koncertową swoich uczniów i nauczycieli, którzy występowali m.in. w sali koncertowej i kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej, sali koncertowej i kameralnej Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku, w muzeum instrumentów (Białostoczek k. Białegostoku), szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Organizuje też liczne koncerty w swojej siedzibie m.in. cykliczne koncerty szkolne i popisy klasowe. Nasi uczniowie z powodzeniem uczestniczą również w przesłuchaniach i konkursach regionalnych, makroregionalnych i ogólnopolskich, gdzie zdobywają wyróżnienia i zajmują wysokie miejsca.

jerzy szapiel


szkołą z uprawnieniami

20-lecie PrSM 2012 053