W 1998r. po spełnieniu wszelkich formalnych warunków, szkoła uzyskała uprawnienia szkoły publicznej. Obecnie kształci uczniów w klasach: skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu i fortepianu.

Godziny zajęć z dziećmi dopasowane są do wieku dziecka. Odbywają się też w dogodnych, dla rodziców, godzinach popołudniowych. Z dziećmi pracują tylko nauczyciele posiadający dyplomy ukończenia Akademii lub Uniwersytetów Muzycznych z przygotowaniem pedagogicznym i niejednokrotnie ukończonymi studiami podyplomowymi, zapewniając staranność i wysoką jakość kształcenia co jest gwarancją uzyskania bardzo dobrych wyników nauczania przez młodych adeptów sztuki.

Jest placówką wielofunkcyjną, prowadzi zajęcia w ramach:

Szkoły Muzycznej I stopnia w cyklu 4- i 6- letnim,
Muzycznej Szkółki Przedszkolaków  dla dzieci w wieku 4-6 lat (od 1995r),
Szkoły Umuzykalniającej dla dzieci 6-13 lat (nauka gry na gitarze, fortepianie, instrumentach elektronicznych)
Kursy Muzykowania – prowadzone dla dorosłych (bez limitu wieku, zajęcia indywidualne).

 

dzieciaki2

W okresie wakacji letnich, wykorzystując bardzo dobrą lokalizację placówki, organizuje półkolonie w ramach zajęć artystyczno-sportowych. Od 2011r Szkoła współpracuje z klubem strzeleckim Podlasie 4G organizując wspólne imprezy rekreacyjne, rozwijając zainteresowania artystyczne i popularyzując sport strzelecki. W półkoloniach biorą udział dzieci w wieku 7-12 lat. Na zajęciach poznają podstawowe informacje na temat muzyki i strzelectwa oraz biorą udział w zajęciach praktycznych pod okiem instruktora lub trenera. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 maja każdego roku w siedzibie szkoły. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy i zachęcamy do skorzystania z tej formy spędzania wakacji !!!