logo

Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2
ul. Lipowa 14 15-427 Białystok
tel. 85 744 60 80, 667 446 080
e-mail: sm.lipowa@wp.pl